M pap fe silans featured image

M Pap Fè Silans: A Song of Resilience and Love for Haiti

A Melody That Breaks the Silence

“M Pap Fè Silans” starts with a poignant question, “Si’w mande’m kote m’te ye,” translating to “If you ask me where I’ve been,” which sets the stage for the introspective journey that Cange takes us on throughout the song.

He was observing, watching, and now, he refuses to remain silent. He uses his voice, his song, not just as a form of self-expression but also as a call to action for his fellow Haitians.

Challenging Complacency

In the lines, “M’pap fè silans lè’m son vwa’k pou chante,” or “I will not be silent when your voice is singing,” Cange emphasizes his commitment to speaking out, to using his platform for change.

This is not a time for complacency but a moment to correct past errors, cherish life, and celebrate the unique Haitian culture.

A Call for Awakening

The repeated plea, “Ayisien, Reveye’n, Nou pap met lanp nan kay pou aveg non,” or “Haitians, awaken, we won’t light a lamp in the house for the blind,” is a wake-up call for all Haitians.

Cange is encouraging his people to recognize their strength, take ownership of their nation, and understand their unique heritage’s power.

Embracing the Past and the Future

Cange’s song is not just a critique but also an invitation to appreciate the rich cultural heritage of Haiti.

He emphasizes the importance of recognizing the talent and potential in the country, of turning inwards rather than seeking solutions from abroad. It’s a call to love and respect Haiti, to value its wealth, and to draw inspiration from its culture.

A Song of Love for Haiti

Throughout the song, Cange paints a picture of his love for Haiti. He names various cities, each with its own unique characteristics, showcasing the diversity and richness of Haiti.

The chorus, “Pa chèche byen lwen byen lwen byen lwen, Ayiti gen richès toujou li enspire lanmou lanmou,” or “Don’t search far away, Haiti has wealth, it inspires love,” is a heartfelt expression of his pride and love for his homeland.

M pap fe silans by Zafem Lyrics

Si’w mande’m kote m’te ye
Map di’w mwen te la’m tap gade
M’tap gade ale yo

M’pap fè silans lè’m son vwa’k pou chante
M’pap tann balèn etenn pou’m al fè penitans
Se pandan’m ap viv mwen anvi
Pou’m profite bay pèp plezi
Si g’on erè’k te fèt m’ korije’l

Mwen toutou kontan tande lèzòm k’ap di
mikwo pa’m nan pèsòn lot moun pa ka etenn li
Gen koze’k ka fon nonm fremi

Trè rekonesan ak lavi
M’m la jous misyon’m fini

G’on bann bèl melodi’k poko chante
G’on bann lòt bèl sijè pou nou al devlope
Je’m klè pouki’n di m’ap dòmi
Pè las la ap travay pi di
Pou yon nasyon ki fi’n degringole douvan’n

Ayisien, Reveye’n
Nou pap met lanp nan kay
Pou aveg non

Si’w mande’n kote’m te ye
Map di’w mwen te la’m tap gade
M t’ap gade ale yo

Si’w mande’n kote’m te ye
Map di’w mwen te la’m tap gade
M t’ap gade ale yo

Sa’m obsève fè mwen ka pale konsa
Yon pakèt jèn serye talan yo ka klere tout kote
Pi fò nan y’ap gade sa’k sot laba
Poutan’m wè etranje fin anvayi zile ya

Si’w mande’n kote’m te ye
Map di’w mwen te la’m tap gade
M t’ap gade ale yo

Si’w mande’n kote’m te ye
Map di’w mwen te la’m tap gade
M t’ap gade ale yo

E si tout fwa gen nan nou k ta bliye sa
Peyi sa gen listwa’l yon patrimwan
Ki fè’l sa’l ye sa
Si jodiya’n devye nou ka korije sa
Gen lòt je k’ap gade ann evite plis dega

Gen lòt je k’ap gade
Gen lòt je k’ap gade
Gen lòt je k’ap gade

Gen lòt je k’ap gade
Gen lòt je k’ap gade
Gen lòt je k’ap gade
gade gade gade gade

Pa chèche byen lwen byen lwen byen lwen
Ayiti gen richès toujou li enspire lanmou lanmou

Port salut, plen detay
Jeremie, bo lakay
Nou pral okay, plen detay
Saint Louis du Sud, se bo lakay
Nou sot Jakmèl, plen detay
Lewogan nou pase gresye, bo lakay
n’chita kafou , plen detay
La citadelle, se bo lakay

Pa chèche byen lwen byen lwen byen lwen
Ayiti gen richès toujou li enspire lanmou lanmou

La nan ti peyi sa
Lakayan lakayan nou

Peyan’m gen kongo, plen detay
Peyan’m gen petwo, bo lakay

Respekte laviya nan Peyi ya, plen detay
Kiskeya ou Boyo gen detay, se bo laay

Lòtbò gen rit pa, plen detay
ak yon indantite yo, bo lakay

Respekte lavi ya nan peyi ya, plen detay
Kiskeya ou Boyo, Se bo lakay
Cite ak Gonayiv, plen detay
Potoprens, bo lakay

Zone rapid

Gen lòt je k’ap gade

Nou pa gen problem lanmou
se lang nou

Closing Remarks

M Pap Fè Silans” by Reginald Cange is more than just a song; it is a message of resilience, of pride, and hope for Haiti. It is a celebration of Haitian culture and a call to action for its people.