A la de ka papa featured image

Zafem A la de ka papa: Unveiling the Message

Introduction

A la de ka papa by Zafem is a song that, on the surface, is filled with rhythm and soul. But as is often the case with music, a deeper look into the lyrics reveals more than meets the eye.

Like most of Zafem’s songs, A la de ka Papa is a treasure trove of metaphoric expressions, intricate emotions, and a poignant message that echoes throughout.

Lyrics Analysis

The Struggle of Judgement and Validation

“Mal palan yo, pala m pral pala k yo M pap toufe, yo k pou boude Mal palan yo, pala m pral pala k yo M pap toufe, yo mèt boude”

From the outset, Zafem introduces us to a struggle against judgment and the need for validation. The lyrics suggest the singer’s defiance towards those who speak ill of him.

Their opinions won’t suffocate him, and they can continue to sulk, indicating a commitment to his authentic self.

A Digital Romance and Its Complications

“Nou poko janm kontre pale n pale sou rezo yo (yo). Feeling pase li sekwe nou tou de jouk nan zo (zo). Dezè twazè di maten nou kay kouche sou do (do). W ap text mwen pandan mennaj ou ak dòmi dèyè do w (do).”

These lyrics paint a picture of a modern-day romance that blossoms online. The connection is palpable, but the complications are evident.

The singer conveys the complex emotions involved in this connection, including the insecurities of digital relationships.

The Fear of Commitment

“M vin konprann gen anpil moun k’ansanm pandan yo poko (ko). Jwenn koneksyon ak yon lòt moun ki fèt tèt yo cho (cho). Mwen pa renmen kòmanse anyen pou mwen pa fini. Anyen o yeah anyen . M pa ka vi’n reveye lanmou pou m pete kouri.”

two person holding papercut heart

Here, Zafem explores the fear of commitment, the reluctance to start something one can’t finish. This could be interpreted as a commentary on fleeting relationships and the challenges of maintaining genuine connections.

The Central Message: Live Life on Your Terms

“Mwen di kimele m ala de ka papa Kilès ki ka jije m ala de ka papa Mwen di kimele m, en hen Ala de ka papa. Kilès ki ka jije m ala de ka papa”

The chorus reinforces the song’s primary message — to live life on one’s own terms and not to worry about the judgment of others. It’s a statement of independence, resilience, and personal growth.

Zafem A la de ka papa Lyrics

Mal palan yo, pala m pral pala k yo
M pap toufe, yo k pou boude
Mal palan yo, pala m pral pala k yo
M pap toufe, yo mèt boude.

Nou poko janm kontre pale n pale sou rezo yo (yo).
Feeling pase li sekwe nou tou de jouk nan zo (zo).
Dezè twazè di maten nou kay kouche sou do (do).
W ap text mwen pandan mennaj ou ak dòmi dèyè do w (do).
Bagay yo pran chèn m pa menm konn sa m pral fè.
Ou gentan rive mande m èske m vle w èske m prè.

Mal palan yo, pala m pral pala k yo.
M pap toufe, yo k pou boude
Mal palan yo, pala m pral pala k yo
M pap toufe, yo mèt boude

M vin konprann gen anpil moun k’ansanm pandan yo poko (ko).
Jwenn koneksyon ak yon lòt moun ki fèt tèt yo cho (cho).
Mwen pa renmen kòmanse anyen pou mwen pa fini. Anyen o yeah anyen .
M pa ka vi’n reveye lanmou pou m pete kouri.

Ooooooo
Anpil ezitasyon des bouffés d′émotions.
M ap viv nan bon vivan, les fruits de la passion.

Volonte m pat pou deranje,
Men sa k fè m byen ka fon lòt mal
Eske sa pa janm rive w pou w kwaze fas a fas
Ak reyalite sa

Mwen di kimele m ala de ka papa
Kilès ki ka jije m ala de ka papa
Mwen di kimele m ala de ka papa
Kilès ki ka jije m ala de ka papa

Oooo oo oo oo

Mwen di wòch wòch wòch pa voye
Mwen di dwèt la dwèt la pa lonje l
Moun ki santi li pafè a voye premye kout wòch la
Ou menm ki santi w pat fè a rete avèk sa w kwè a.
Eeeeeeeee.

Mwen di kimele m ala de ka papa
Kilès ki ka jije m ala de ka papa
Mwen di kimele m, en hen
Ala de ka papa.
Kilès ki ka jije m ala de ka papa

Mwen di wòch wòch wòch pa voye
Yeah aaah
Mwen di dwèt la dwèt la pa lonje l
Moun ki santi li pafè a voye premye kout wòch la
Ou ki santi l pa jan m fè a rete avèk sa w kwè a.

Mwen di kimele m ala de ka papa
Kilès ki ka jije m ala de ka papa
Mwen di kimele m ala de ka papa
Kilès ki ka jije m ala de ka papa
Ebyen zafèm sa son poz ohw.

Oooo oo oo oo oo
Li Di machè
Oooo oo oo oo oo
Chéri a kenbem, kenbem Di
Chéri Mwen konnen Mwen pa Yon Moun ki dirab.