Zafem Leplen

Zafem Lyrics Le Plen

“Le Plein” by Zafem is a song about longing and the anticipation of reuniting with a loved one.

The singer expresses how they’ve been counting the days until they can meet again and how their life feels empty without their partner.

They reminisce about what they enjoy and look forward to creating more memories together. They convey their desire to bring love and affection without pressure to their relationship.

The phrase “Hasta Mañana mi amor” is repeated, symbolizing the hope of seeing each other soon.

M’fon pil tan nan lòt peyi
Map konte jou pou nou kontre
Nap imajine jou nou pral wè ankò, wè ankò
Li pat fasil lè nostalji fè kè m lou, m’tounen zonbi
M anvi goute sèl ou’k pou ban mwen, ban mwen lavi

Se pa moun mwen pa kontre
Ni lòt bote m pa kwaze
Men you’n pa vibre’m, pa konekte
Men’m lè’m ta eseye
prezans ou tankou w lwa’k chevoche’m
Cheri’w se fanm
se fanm ki gen kle badji’m

Lakay se la’m prale
pa ka rete
Dou’m prale wè
Doudou mwen
cheri’m prale we
danmijann mwen

Lakay se la’m prale
pa ka rete
non non non non, pa ka rete
Doudou mwen
danmijann mwen

Ou konnen tout sa mwen renmen
Tout sa’k bon nan bouch
Sere yo pou mwen
M’espere’w mete’w a pwen
Paske lè w anba douch
Ou pa pral ou pa pral fè koken
Lè jou a rive o wa prepare’w pou n’al fè le plein
Se lè m’ap konte pou’m ale
wa prepare’w pou n’al fè le plein

Lakay se la’m prale, pa ka rete
Ou m’prale wè
Doudou mwen danmijann mwen
Lakay se la’m prale’m pa ka rete
Ou’m prale wè
Doudou mwen danmijann mwen

Ou konnen tout sa mwen renmen
Tout sa k bon nan bouch
Sere yo pou mwen
M’espere’w mete’w a pwen
Paske lè’w anba douch, Ou pa pral ou, pa pral fè koken
Lè jou a rive o wa prepare’w pou n’al fè le plein
Se lè m’ap konte pou’m ale
wa prepare’w pou n’al fè le plein

ou se zafem

e menm lavi pa ka vinn pranw nan menm, nan menm

O O O O
O O O O

O O O O O O O O O

Hasta Mañana mi amor
Vini cheche m
Hasta Mañana mi amor

Hasta Mañana mi amor
Vini cheche m
Hasta Mañana mi amor

Mwen prepare on lanmou k move
Yon panyen k plen afeksyon san presyon
Mwen prepare on lanmou k move
Mwen swete l ba ou frison se vre san
Mwen pral fè ou pral fè m tou move
Ou pral jwenn avèm doudou san presyon
Mwen pral fè ou pral fè m tou move
se 2 byen’k pral jwenn doudou
pa ka tann avyon sa dekole

Hasta Mañana mi amor
Vini cheche m
Hasta Mañana mi amor

Hasta Mañana mi amor
Hasta Mañana mi amor
Vini cheche m
Hasta Mañana mi amor

Mwen prepare on lanmou k move
Yon panyen k plen afeksyon san presyon
Mwen pote yon lo lanmou k move
Mwen swete l bay bouche frison se vre san

Mwen pral fè ou pral fè m tou move
Wap jwenn avèm doudou san presyon
Mwen pral fè ou pral fè m tou move
se 2 byen’k pral jwenn doudou
pa ka tann avyon’m lan dekole

Cheri, ou se zafem
zafem

O O O O
O O O O
O O O O O O O O O