Eneji Nou sanble featured

Eneji Nou Sanble: Dive into Zafem’s Melodic Tale of Love

“Enèji Nou Sanble by Zafem” is a poignant song by the talented artist Zafem. Its lyrics, rich in emotion and profound in meaning, tell a story of love, connection, and destiny.

Zafem.net offers an in-depth analysis of the song’s lyrics, attempting to unveil the deeply embedded message Dener is trying to convey.

Verse by Verse Interpretation

The Bond from the Beginning

The song starts with Dener acknowledging a deep bond between two individuals from the moment they met, even as strangers. The connection is so strong that it’s clear they’re meant to share something serious.

Dener didn’t need to see the storm brewing or wait for a message to know they were embarking on a journey together. This journey could be interpreted as a romantic relationship or a deep friendship.

The Portrait of Loyalty

Dener continues to describe the person who made them believe in loyalty, hinting at a deep emotional connection. This could represent a romantic partner or someone significant in his life.

He states that they don’t want to miss the opportunity that’s presented itself, as they’d be devastated to see this person in another’s arms.

The Dance of Felicity

The singer welcomes happiness and acknowledges the divine bounty. Meeting their eyes leads to a dance, perhaps symbolic of their harmonious relationship.

This line emphasizes the preciousness of their connection, suggesting there’s nothing more beautiful than their bond.

The Euphoria of Love

Dener Ceide expresses an intense desire to remain close to this person, hinting at a deeply rooted love. This love is so powerful that it makes him want to escape from a life of lies.

Their relationship has a clear longing for honesty, sincerity, and authenticity.

The Importance of Trust

Towards the song’s end, he assures their partner that they don’t need to worry about past experiences with incompetent partners. They promise to value them, something they have waited patiently for a long time.

He also mentions that they’re willing to follow wherever love takes them, emphasizing their commitment and trust in the journey of love.

The Energy of Connection

The song concludes with him explaining that their energy matches their partner’s, suggesting that their romantic rendezvous is not a matter of chance.

It’s a bond destined to happen, a connection reserved even before their physical bodies were formed. This reveals a belief in soulmates or twin flames and the power of a love transcending physicality.

The lyrics of “Eneji Nou Sanble by Zafem” unfolds a beautiful tale of love and deep connection. Zafem skillfully weaves a narrative of two souls intertwined by destiny, highlighting the beauty of genuine and profound connections.

Enèji Nou Sanble Lyrics

Mwen te konnen nou te soude
Menm lè n te de etranje
Li te klè ke nou pral pataje
Yon bagay serye

M pat bezwen wè loraj gwonde
Ret tann siyal yon mesaje
Pou m te konnen ke nou pral anbake
Nou se de nanm ki pare

Pa di m ekzajere
Pa sezi si yon jou m ta va di ou
Ou se ezakteman pòtre sila
Ki fè m kwè m ka fidèl

Son okazyon ki prezante l
E mwen pa vle fe kou rate
Paske si mwen ta wè w nan bra yon lòt vivan
M konnen m ap malere

Bienvenue Felisite
Granmèt la rich an bonte vre
Si l lakòz je m ak je w kontre
Men m nan men w m ap danse

Nanpwen pi bèl bagay ke sa

Lanmou sa vle fè tèt mwen pati
Wete mwen nan lavi bay manti
Lanmou sa vle fè tèt mwen pati
Ayayay
Ayayay se pa pawòl manti

Manvi rete kote w rete
Pou n pran boulva a pou nou de
Tan an m ta rekòmanse
Kouri dèyè w pou nou jwe

Se pou di mwen lè w t ap leve
Ki kote w te konn ale
M anvi nou ale a de
Pou n al revizite

Konsa’m ye lem fe fol damou
Lanmou sa vle fè tèt mwen pati
Wete mwen nan lavi bay manti

Lanmou sa vle fè tèt mwen pati
Ayayay se pa pawòl manti

M konnen w ka fè kèk eksperyans
Kontre ak lòt nèg san konpetans
Men w pa bezwen fè m retisans
Mwen konn bay fanm enpòtans

Ou pa ta kwè se ou m t ap tann
M rete tann ou ak pasyans
Kè mwen te swap ou lontan
Li pran twòp dezè twòp savann

M pap eseye eseye konprann sak pase
Gon w fòs ki prann ki mennenn la
Mwen fè w konfyans menm si m poko wè l fè sans
wi’m fe la vi konfyans
Kot lanmou voye mwen mwen prale
Mwen vle ale ale
Kot lanmou voye mwen mwen prale

Si w ta mande m eksplike
Sa ki ban mwen konfyans sa
Mwen konn plas mwen te rezève
Anvan viann te kouvri zo n kò n te mare
Enèji m avèk pa w sanble
Pa gen aza ni chans nan randevou womans

M pap eseye eseye konprann sak pase
Gon w fòs ki prann ki mennenn la
Mwen fè w konfyans menm si m poko wè l fè sans
wi’m fe la vi konfyans
Kot lanmou voye mwen mwen prale
Mwen vle ale ale
Kot lanmou voye mwen mwen prale

Si w ta mande m eksplike
Sa ki ban mwen konfyans sa
Mwen konn plas mwen te rezève
Anvan viann te kouvri zo n kò n te mare
Enèji m avèk pa w sanble
Pa gen aza ni chans nan randevou womans